Introduction

Uruchamiamy I rundę naboru

Uruchamiamy I rundę naboru

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 09.11.2021 r. od godz. 08:00 do 15.11.2021 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2 – PARP – Centrum Rozwoju MŚP.

Tylko Przedsiębiorcy zarejestrowani przez stronę PARP otrzymają dostęp do Platformy rekrutacyjnej.

Dostęp zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.