Dokumenty

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Logo PARP i Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje o projekcie

Regulamin

Formularze rekrutacyjne

Wykaz usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Rady Sektorowej ds. Kompetencji w ramach sektora Turystyki. Może być wypełniony wtedy, kiedy wybierzesz usługę w BUR i zdecydujesz, kto z Twoich pracowników weźmie udział w szkoleniu/studiach podyplomowych.

Dokument wymagany po zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do udziału w projekcie, przed udzieleniem pracownikom pierwszej formy wsparcia.

Oświadczenie o braku powiązań, które wykluczają Przedsiębiorcę z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w lutym 2022r.

Formularze dla każdego uczestnika szkolenia

Rekomendacja

Oświadczenie przedsiębiorcy