Dofinansowanie szkoleń

dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Wsparcie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora turystyki (PKD N.79, I.55, I.56).

Jak uzyskać refundację?

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski i Unii Europejskiej


Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i działasz w sektorze turystyki,
a Twoja główna działalność jest zakwalifikowana do:

PKD N.79

PKD N.79

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

PKD: I.55, I.56

PKD: I.55, I.56

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Pozyskaj finansowanie na szkolenia dla firm z sektora turystyki, hotelarstwa i usług gastronomicznych!

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Wsparcie udzielane w postaci refundacji tj. po zakończeniu usługi, w wysokości 80% lub 100%.

Pozostała kwota (tj. nie mniej niż 20% kosztu usługi) to wkład własny przedsiębiorcy.

Dlaczego warto?

Refundacja

Refundacja

80% kosztów szkoleń i studiów podyplomowych.

Twój wkład to tylko 20% kosztów!

Szkolenia

Szkolenia

Obsługa w turystyce zdrowotnej
3 SZKOLENIA po 60h lub STUDIA PODYPLOMOWE 180h

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
STUDIA PODYPLOMOWE 180h

Zarządzanie pracą restauracji
2 SZKOLENIA po 45h

Zarządzanie w branży MICE
SZKOLENIE 30h

Szeroki wybór

Szeroki wybór

Ty wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych PARP firmę szkoleniową lub Uczelnię realizującą studia podyplomowe.

Prosta procedura

Prosta procedura

Składasz wniosek o refundację - korzystasz (także Twoi pracownicy) ze szkolenia i/lub studiów podyplomowych - składasz dokumenty po realizacji usługi - otrzymujesz refundację.
W każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc!